"Ở đây có bán niềm vui...bán qua bán lại một trời tuổi thơ"
X